Giảm bớt gánh nặng tài chính.

Bằng việc giúp Khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ sao kê.

Mô tả dễ hiểu nhé, Anh Nguyễn Văn A có thẻ Tpbank đã dùng khoảng 40 triệu và nhận sao kê vào ngày 10 tây hằng tháng. Vậy ngân hàng cho thêm 15 ngày phải thanh toán. Ngày thanh toán là ngày 25 tây. Nội dung tin nhắn bao gồm Khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ 40 triệu hoặc thanh toán tối thiểu 2 triệu đồng.

Bài toán đáo hạn là Chúng tôi sẽ nạp tiền vào tài khoản của Quý Khách hàng để tất toán khoản nợ đó sau đó sẽ thực hiện giao dịch.