Kính gửi Quý Khách Hàng, hiện tại các đơn vị khác cố tình hay vô ý giã mạo thông tin của Chúng tôi. Chúng tôi viết bài này khẳng định rằng vutabank.com là một thương hiệu cá nhân.

 

Hiện tại các đối tượng này có thể là một tổ chức tại Campuchia. Nhằm mục đích lừa đảo lợi dụng các thuật toán từ Google mang các nền tảng thương hiệu website của Chúng tôi. Để tăng tín nhiệm tại Google, rất hy vọng bài viết mang lại lời cảnh giác đến với khách hàng. Số điện thoại 0918 800 872 là Chính thống. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm một thông tin nào đó là chi nhánh của Chúng tôi.