JCB phát triển thành thương hiệu thanh toán quốc tế

JCB được sáng lập vào năm 1961 và đến năm 1981 trở thành thương hiệu thanh toán quốc tế đầu tiên của châu Á. Hiện nay, công ty đã không ngừng lớn mạnh để trở thành thương hiệu thanh toán hàng đầu thế giới.