Nguồn wiki.
Thẻ tín dụng là loại thẻ thường dùng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các trang thương mại điện tử thay thế cho việc thanh toán bằng tiền mặt.
Trong thẻ tín dụng có nhiều tổ chức phát hành với các tên gọi như: Visa, Matercard, JCB, Exmex…